Huisregels

Regels van het huis

1) Ethiek en hygiëne staan hoog aangeschreven binnen mijn praktijk in Den Oever. Verwacht wordt van cliënt hier eveneens zorg voor te dragen.

2) Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

3) Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld (anamnese) met betrekking tot uw medische verleden.

4) Bij twijfel over een bestaande aandoening/blessure kan de uitvoerende therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk, als uw arts daarin toestemt.

5) Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kan ik u vragende hem/haar te overleggen of een Voetreflexzonetherapie gedurende de behandelmethode toegepast mag worden.

6) Eventueel medicijngebruik dient u aan de therapeut mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling noodzakelijk.

7) Verzwijgen van bepaalde ziekten, die de behandeling kunnen beïnvloeden worden niet geaccepteerd.

8) Eleonora | Feet and Body Health is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

9)Eleonora Feet and Body Health behandeld uit professioneel oogpunt en biedt geen enkele vorm van erotische massage.

10) Betalingen dienen na behandeling à contant te voldoen.

Reacties zijn gesloten.